LOGO

Minimalna miesięczna Średnia miesięczna Maksymalna miesięczna
6.56
17.01
29.13
Minimalna 2019 Średnia 2019 Maksymalna 2019
-7.5
17.01
29.13
Minimalna 30dni Średnia 30dni Maksymalna 30dni
-1.63
13.57
29.13
Minimalna 365dni Średnia 365dni Maksymalna 365dni
-7.5
11.02
41.56